Отворено секој ден / Hapur çdo ditë

Ноември, Декември, Јануари, Февруари 09:00 – 16:00

Март и Октомври 09:00- 17:00

Април и Септември 09:00-18:00 

Мај, Јуни, Јули, Август 09:00- 19:00

Популација на Скопје ЗОО

Запознајте се со жителите на Зоо Скопје

Цицачи

Цицачите (латински: Mammalia) се животни кои ги хранат своите млади со млеко. Повеќето цицачи се…

Рептили

Влекачи (лат. Reptilia), — група на ‘рбетни животни во која спаѓаат змиите, гуштерите, желките, крокодилите…

Птици

Птиците (науч. Aves) се двоножни топлокрвни животни, чија главна карактериситка се пердуви на телото…

Риби

Рибите (лат. Pisces) се водни ‘рбетни животни со перки и внатрешни жабри Постојат три живи класи на риби…

Инсекти

Инсектите (научно: класа Insecta, од лат. insectum, позајмено од грч. entomon – “рассечи на делови”)…

Последни вести

Откријте што е ново во Зоолошката градина во Скопје