• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Запознај ги нашите
жители

Цицачи

Риби

Птици

Влекачи

Инсекти

Мачки

Во царството на животните, големите мачки се сметаат за едни од највпечатливите и познатите суштества. Оваа фамилија на животни вклучува неколку видови, кои се одликуваат по својата големина, моќ и екзотичност. Овие големи мачки не само што оставаат впечаток со својата изглед и моќ, туку имаат и значителна улога во екосистемите каде што се наоѓаат.
Независно од нивната величина и сила, големите мачки се уникатни животни со интригантни и комплексни однесувања. Тие се предмет на заштита и одговорност за нас како луѓе.
Од големите мачки, во зоолошката градина може да ги видите лавот, тигарот, јагуарот, леопардот и рисот.

повеќе

Мачки

Мајмуни

Мајмуните, како членови на редот на приматите, имаат близок генетски код со луѓето. Оваа близина ни овозможува да ги разбереме нивните социјални динамики, интелигенција и способности за учење. Тие живеат на голем број на живеалишта, од тропските шуми до планинските региони, и се прилагодени да преживеат во различни услови.
Една од главните карактеристики на мајмуните е нивната социјална природа. Тие живеат во групи, познати како банди, каде што владее хиерархија и постојат јасни правила на однесување. Комуникацијата помеѓу нив се одвива преку различни звуци, гестови и физички контакт.

повеќе

Мајмуни

Копитари

Копитарите, разновидна група на цицачи, го обединуваат еден од најразличните и важни видови во животното царство. Овие прекрасни животни се карактеризираат со својот величествен изглед и различни прилагодливости што ги прават жители во различни екосистеми ширум светот.
Копитарите имаат една заедничка карактеристика – копита. Копитата се издржливи структури на крајот на нивните нозе кои им овозможуваат да се движат ефикасно на различни типови на терен. Од брзи газења до издржливо трчање, копитарите имаат различни начини на движење, прилагодени според нивните потреби и станишта каде што живеат.

повеќе

Копитари

Папагали

Папагалите, со своите живописни бои и зборлива природа, го пленат нашето внимание и го оживуваат светот околу нас. Овие прекрасни птици се познати по нивната способност да имитираат звуци и да разговараат со луѓето, што ги прави едни од најзабавните и најпопуларните придружници во птичјото кралство.
Папагалите се наоѓаат во различни делови на светот, вклучувајќи ги тропските и суптропските региони. Со нивниот богат речник и способноста да ги имитираат звуците и зборовите што ги слушаат, тие создаваат вистински спектакл и додаваат шарм и живост на нивната околина.

повеќе

Папагали

Галерија