• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Информирај се!

Ценовник

Единечен билет

80 денари

Групен билет

50 денари

Дино парк

50 денари

Групен билет за
предучилишна возраст

40 денари

Билет за

Бејби ЗОО

20 денари

Бесплатен влез за деца под 3 години!

Работно време

ноември – февруари: 09:00 – 16:00
март и октомври: 09:00 – 17:00
април и септември: 09:00 – 18:00
мај – август: 09:00 – 19:00

Отворено 365 дена годишно!

Мапа на ЗОО

Испланирај ден во ЗОО

Испланирај ден  во ЗОО
ЗебраЛавЈагуарСибирски ТигарВолкЛеопардРисМечкаМеркатБелонос КоатиМорски ЛавГибонЛемурМангабиПатасСијамангМармазетСвинско-опашест МакакиШимпанзоКапучинерПони коњКоњ пржевалскиМагареНилски коњЖирафаЕлен лопатарТарЛамаАлпакаБерберска ОвцаОвца домашнаКоза домашнаКоза џуџестаЗебу говедоБизон АмеричкиБизон ЕвропскиКамила двогрбаЗајакМорско прасеПатагониска МараБодликаво прасеКенгур ВалабиСлонКои крапТоалетТоалетКафетеријаКафетеријаЕдукативен центарЕдукативен центарМесто за одморМесто за одморМесто за одморМесто за одморМесто за одморБилетарницаВетеринарна станицаДино ПаркКафетеријаДива паткаНојСоколовидни птициПапагалиПапагалиУшест БуфПаунГулабиПапагалиКокошкаЕмуЖелкаНилски крокодилВлекачиПингвиниФламингоБејби ЗООПлатинест ФазанЛебед

Зебра

Карактеристични се по нивните шари кои се различни на секоја индивидуа.

повеќе

Лав

Често го нарекуваат кралот на животните.

повеќе

Јагуар

Јагуарот е многу добар пливач и вешто се качува по дрвја.

повеќе

Сибирски Тигар

Најпрепознатливото нешто за овој тигар е неговото крзно.

повеќе

Волк

Волкот е социјално животно чие виење се слуша и до 10 метри.

повеќе

Леопард

Тие се во состојба својот плен да го качат на дрвјата каде го јадат.

повеќе

Рис

Рисот е најголемата европска мачка со одлично сетило за мирис и слух.

повеќе

Мечка

Зимата ја поминуваат во „лажен зимски сон“ - хибернација.

повеќе

Меркат

Тие се делумно отпорни на отровот на змии и шкорпии.

повеќе

Белонос Коати

Најкарактеристично обележје на овој вид е долгата зашилена муцка.

повеќе

Морски Лав

Тие ретко се оддалечуваат повеќе од 15 км од обалата.

повеќе

Гибон

Тие ретко се оддалечуваат повеќе од 15 км од обалата.

повеќе

Лемур

Црно-белиот опаш го употребуваат за визуелни и мирисни сигнали.

повеќе

Мангаби

Црно-белиот опаш го употребуваат за визуелни и мирисни сигнали.

повеќе

Патас

Кога трчаат тие се едни од најбрзите мајмуни на светот.

повеќе

Сијаманг

Тие се најкрупните мајмуни од фамилијата Гибони.

повеќе

Мармазет

Тој е најмалиот мајмун на светот и може да застане на човекова дланка.

повеќе

Свинско-опашест Макаки

Имаат најдолги раце во однос на големината на телото.

повеќе

Шимпанзо

Тие се човеколики мајмуни и се смета дека се предци на човекот.

повеќе

Капучинер

Својата долга опашка ја корситат кога се качуваат по дрвјата.

повеќе

Пони коњ

Тоа е мал коњ, со специфични пропорции и темперамент.

повеќе

Коњ пржевалски

Денес овој вид на коњи не може да се сретне во природата.

повеќе

Магаре

Има карактеристично рикање кое се слуша и до 3км оддалеченсот.

повеќе

Нилски коњ

Има карактеристично рикање кое се слуша и до 3км оддалеченсот.

повеќе

Жирафа

Тие се највисоки од сите копнени цицачи, достигнувајќи до 5.7м висина.

повеќе

Елен лопатар

Луѓето најчесто го знаат овој вид на елен како Бамби.

повеќе

Тар

Има голема бушава грива и рамења кои се спуштаат до „колена“.

повеќе

Лама

Луѓето на Андите ги одгледуваат и како домашни животни.

повеќе

Алпака

Нивното потекло сеуште претставува мистерија која не е откриена.

повеќе

Берберска Овца

Овој вид на овци се единствени диви овци во Африка.

повеќе

Овца домашна

Добиена е со доместификација на муфлонот пред околу 12000г.

повеќе

Коза домашна

Козата е едно од најстарите припитомени животни.

повеќе

Коза џуџеста

Потекнува од Камерун, од каде е разнесена низ целиот свет.

повеќе

Зебу говедо

Постојат 75 раси на зебу говедо распространети по целиот свет.

повеќе

Бизон Амерички

Ги има само во националните паркови во С. Америка и во зоолошки градини.

повеќе

Бизон Европски

Оригиналните популации на овој бизон исчезнале во 1910 година.

повеќе

Камила двогрба

Можат да издржат температури од -29 до +38 целзиусови степени.

повеќе

Зајак

Живеат во колонии, копајќи подземни тунели кои ги обложуваат со мов.

повеќе

Морско прасе

Името „морско“ го добиле поради преносот од Америка во Европа.

повеќе

Патагониска Мара

Живеат во зедница во парови, кои остануваат заедно до крај на животот.

повеќе

Бодликаво прасе

Кога е во опасност се накострешува и создава звук при тресење на боцките.

повеќе

Кенгур Валаби

Раѓаат по едно малечко кое престојува во торбата додека не се развие.

повеќе

Слон

Тој е најголемиот сувоземен цицач на планетата Земја.

повеќе

Кои крап

Кои најчесто се чува како украсна риба во приватни езерца и води.

повеќе

Тоалет

Тоалет

Кафетерија

Кафетерија

Место за одмор

Место за одмор

Место за одмор

Место за одмор

Место за одмор

Билетарница

Ветеринарна станица

Дино Парк

Кафетерија

Дива патка

Кои најчесто се чува како украсна риба во приватни езерца и води.

повеќе

Ној

Тие се најголемите птици на светот, чие јајце тежи до 1.5 кг.

повеќе

Соколовидни птици

Папагали

Папагали

Ушест Буф

Имаат изострен вид и слух ноќе, поради што во тој период се активни.

повеќе

Паун

Една од најспектакуларните птици од оваа група.

повеќе

Гулаби

Папагали

Кокошка

Тие претставуваат најчестото домашно животно.

повеќе

Ему

Емуто е најголемата птица на Австралискиот континент.

повеќе

Желка

Нилски крокодил

Најчесто живее во големи реки, езера, мочуришта и делти на реки

повеќе

Влекачи

Пингвини

Тие се нелетачки птици кои живеат во колонии.

повеќе

Фламинго

Можат да формираат колонии и до 250000 птици.

повеќе

Бејби ЗОО

Платинест Фазан

Тој претставува мутација од златен фазан, кој го нема во дивината.

повеќе

Лебед

Често поставувани прашања

Дали е отворена Зоолошката градина во Скопје во недела?
Зоолошката градина работи буквално секој ден од годината, 365 дена, работиме и за сите празници и викенди.
Кое е работното време на Зоолошката градина?

 

Ноември, декември, јануари и февруари од 09:00 до 16:00 часот
Март и октомвриод 09:00 до 17:00 часот
Април и септемвриод 09:00 до 18:00 часот
Мај, јуни, јули и августод 09:00 до 19:00 часот

 

Колку е цената на билетот?

Цената на билетот за влез во Зоолошката градина е 80,оо денари, а за Дино Парк е 50,оо денари.

Колку е билет за деца?

Деца до 3 години не плаќаат билет, а над 3 години е 80,оо денари.

Колку е билетот за Дино парк?

Цената на билетот за Дино парк е 50,оо денари. За само 50 денари можете да уживате во авантуристичка прошетка која ве враќа во времето кога на Земјата живееле најголемите праисториски животни, диносаурусите. Ве очекуваат 41 фигури во реална големина, придружени со звучни ефекти.

Дали може да ги храниме животните?

Хранењето на животните во Зоолошката градина е СТРОГО ЗАБРАНЕТО. Животните имаат своја нутритивна табличка на хранење и добиваат првокласна здрава храна, согласно нивниот вид и потреби. Затоа секоја храна дадена од посетителите може да им наштети.
Доколку сакате да имате уникатна можност за хранење животни во присутност на зоонегувател во зоолошката, јавете се на 071/269-548 и проверете за кои животни може да се закаже хранење.
– Од април до октомври отворена е и Бејби ЗОО, каде што децата добиваат кесичка со храна за мали животни, можат да ги хранат и погалат, но и да научат повеќе за чување домашни миленици, а целта на ова катче е заеднички кај децата да ја зголемиме емпатијата и љубовта кон животните.

Дали може да се јаваат пони коњчињата?

Во летниот период од мај до септември секој викенд има јавање на пони коњ за мали дечиња по цена од 50,оо денари.

Дали работи Бејби ЗОО и колку е билет за влез?

Бејби ЗОО работи секој ден во топлите месеци и цената на билетот е 20,оо денари. Децата добиваат кесичка со храна за мали животни, можат да ги хранат и погалат, но и да научат повеќе за чување домашни миленици, а целта на ова катче е заеднички кај децата да ја зголемиме емпатијата и љубовта кон животните.

Дали може да се слави роденден во Дино парк?

За сите информации околу родендените, одете во секцијата за славење родендени на нашиот сајт.

Дали може да дојдеме со миленик во Зоолошка градина?

Не е дозволен влез со домашно милениче во Зоолошката градина.

Дали смеам да возам тротинет, ролери или велосипед низ Зоолошката градина?

Возењето на било какви превозни средства од страна на посетителите, вклучувајќи тротинет, ролери или велосипед е строго забрането.

Смеам ли да ги галам животните?

Строго е забрането да се фаќаат и вознемируваат животните, или пак да се прескокнува оградата за да се дојде поблиску до нив. Со оглед на големата фреквенција на луѓе и најбезопасното животно може да се вознемири и да ве повреди.

Испрати ни порака


Адреса

MK, Boulevard Ilinden 1000, Skopje 1000

 

 

Телефон

+389 2 322 0578

 

 

Е-маил 

zooskopje@zooskopje.com.mk

 

 

       

В.Д.Директор на Зоолошка градина Скопје

Зоран Попов

Телефон

+389 70 233 757

Службено лице за посредување со информации
од јавен карактер

Катерина Костова
Телефон

+389 70 233 586

Е-маил

кaterina@zooskopje.com.mk