• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Дознај што се
случува во ЗОО

Новости

Посетата на БГ ЗОО

Зоолошката градина во Скопје oваа недела ја посетија колеги и зоонегуватели од Зоолошката градина во Белград.
Посетата е во рамки на неделата на одбележување на Светскиот ден на животните и нивните живеалишта, како и Меѓународниот ден на зоонегувателите.
Ова е уште една активност на двете зоолошки градини за размена на искуства и за согледување на условите за работа, и уште една потврда на одличната повеќедецениска соработка на двете зоолошки градини.
Гостите од ЗОО Белград направија обиколка на сите живеалишта во скопската Зоолошка, а колегите кои се грижат за истородни животни разменуваа искуства и знаења.
Она што ги врзува зоонегувателите е пред се работата на благосостојбата на животните, како и неизмерната љубов кон нив.

Светски ден на желката

Светски ден на птиците преселници

Беше организирана Ликовна работилница со учениците од Средно уметничко училиште за дизајнирање на ѕидови.

Во рамки на соработката со Продукциската куќа која го изработува веб сајтот за Зоолошката градина DIVISION, беше организиран настан за Климатски промени во рамки на просторот на Дино паркот.

Тековно се уредуваат живеалиштата на животните (бизони, крокодил –надворешно, жирафи, поставување на нови подлоги, подобрување на живеалиштата како и патеките и околните делови).

Светски ден на птиците преселници