• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Риби

Рибите (лат. Pisces) се водни ‘рбетни животни со перки и внатрешни жабри. Постојат три живи класи на риби: примитивните безвилични риби, или Agnatha; ‘рскавичните (ајкуловидни) риби, или Chondrichthyes; и коскените риби или Osteichthyes. Овие групи, иако имаат различни анатомски карактеристики, поседуваат низа заеднички особини поврзани со нивното заедничко еволутивно потекло или со нивниот подводен начин на живот. Рибите биле најраните ‘рбетници и веројатно еволуирале од група на водни нижи хордати; копнените ‘рбетници еволуирале од рибите.

Кои крап

Кои најчесто се чува како украсна риба во приватни езерца и води.

повеќе