• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Птици

Птици (науч.Aves) — двоножни топлокрвни животни, чија главна карактериситка се пердуви на телото, предни екстремитети модифицирани во крила и шупливи коски. Птиците се среќаваат во различни големини: од ситните колибри до огромните емуа и ноеви. Од таксономска гледна точка, постојат околу 8.800 до 10.200 видови на живи птици (како и околу 120 до 130 кои се веќе исчезнати) во светот, што ги прави најраспространетата класа на копнени ‘рбетници.

БАРСКИ ПТИЦИ

Гуска домашна

Живее во јата, а во сезона на парење се формираат парови.

повеќе

Дива патка

Тие своите гнезда ги градат на земја или во дупки блиску до дрвја.

повеќе

Мошусна патка

Се нарекува уште и безгласна патка, бидејќи не испуштаат глас.

повеќе

Патка мандаринка

Поради убавината и колоритот, оваа патка често е и домашен миленик.

повеќе

Паун

Една од најспектакуларните птици од оваа група.

повеќе

Бисерка

Имаат коскест израсток на врвот од главата кој потсетува на рог.

повеќе

КОКОШКООБРАЗНИ ПТИЦИ

Дијамантски фазан

Карактеристичен е по колоритот на пердувите на целото тело.

повеќе

Сребрен фазан

Има црно-бели пердуви на целото тело, а носете и главата му се црвени.

повеќе

Кокошка

Тие претставуваат најчестото домашно животно.

повеќе

Златен фазан

Златниот фазан е еден од најубавите видови на фазани.

повеќе

Фазан обичен

Карактеристичен е по белиот прстен околу вратот.

повеќе

Платинест фазан

Тој претставува мутација од златен фазан, кој го нема во дивината.

повеќе

СОКОЛОВИДНИ ПТИЦИ

Степски сокол

Просечниот животен рок на овој вид е од 15 до 20 години.

повеќе

Орел златен – Сури

Сури (Златен) орел е една од најголемите птици грабливки.

повеќе

ПТИЦИ ТРКАЧИ

Ему

Емуто е најголемата птица на Австралискиот континент.

повеќе

Ној

Тие се најголемите птици на светот, чие јајце тежи до 1.5 кг.

повеќе

ПАПАГАЛИ

Ара – црвено-зелен

Живеат во парови кои остануваат заедно до крајот на животот.

повеќе

Александар мал

Тие се најраспространетиот вид на папагали на целиот свет.

повеќе

Папагал Розела

Често ги напаѓаат овошните плантажи и нанесуваат штета на фармерите.

повеќе

Папагал Нимфа

Испуштаат специфичен звук додека се во лет.

повеќе

Папагал Тигрица

Поради адаптацијата и колоритот, често се користат како домашни миленици.

повеќе

Папагал Розенколис

Тие се доста социјализирани птици.

повеќе

Папагал бел – Какаду

Тие немаат полов диморфизам, па тешко се разликуваат половите.

повеќе

Сончева Аратинга

Немаат полов диморфизам, па тешко се разликуваат половите.

повеќе

ОСТАНАТИ ПТИЦИ

Жерав сив

Познат е и како крунисан сив жерав поради круната од пердуви на главата.

повеќе

Ушест Буф

Имаат изострен вид и слух ноќе, поради што во тој период се активни.

повеќе

Пингвин Хумболдт

Тие се нелетачки птици кои живеат во колонии.

повеќе

Белоглав мршојад

Прават гнезда на високи и тешко пристапни планински литици.

повеќе

Фламинго розев

Можат да формираат колонии и до 250000 птици.

повеќе