декември 12, 2016

Жолта анаконда

Должина 2.4 – 4.60 м
Размножување Ововипарно – живородни
Распространетост Јужна Америка ( Парагвај Бразил, Аргентина Боливија )
Живеалиште Водени станишта ( мочуришта и реки )
Исхрана Риби , желки , гуштери , јајца од птици
Статус Вообичаен
Жолтата анаконда спаѓа во групата на удави и е многу помала од најголемата змија на светот Зелената Анаконда .Својот плен го лови со давење. Бојата на кожата е жолтеникаво-зелена со кафеави дамки кои се преклоповаат по целата должина на телото  и претставува одлична камуфлажа во матните води и шумската вегетација. Машките индивидуи се помали од женските. Времетраењето на бременоста трае 6 месеци и потоа женката раѓа 4-80 млади долги до 60 цм. Сексуалната зрелост ја достигнуваат на 3-4 год возраст. Најголема закана на Жолтата анаконда е човекот кој ја  изловува  поради нејзината  кожа.