декември 12, 2016

Златен фазан

Должина 60 – 110 цм
Тежина 1 – 2 кг
Распространетост З. Кина
Живеалиште Планини, шуми
Исхрана Семиња, лисја, инсекти, црви
Статус Вообичаен
Златниот фазан е еден од најубавите видови фазани поради чисто жолтата боја. Имаат изразен полов диморфизам, каде мажјакот е со прекрасни бои на пердувите, додека кај  женката пердувите се кафени. Живеат во јата сочинети од 1 – 2 мажјаци и 4 – 5 женки, на надморска височина од 2200m.