декември 12, 2016

Зебу говедо

Должина 1,6 – 1,8 м
Опаш 50 цм
Тежина 150 – 300 кг
Распространетост Ј.Азија
Живеалиште Шуми, планини, ливади
Зебу е вид на домашно говедо со потекло од јужна Азија. Карактеристични се по масната грбка на рамењата, спуштените уши и кожниот набор под вратот. Постојат 75 раси на зебу говедо распространети по целиот свет. Се користат за работа, месо и млеко.