декември 12, 2016

Тајвански фазан

Должина До 79 цм
Тежина 1 – 2.5 кг
Распространетост Централен Тајван
Живеалиште Планини, шуми
Исхрана Семиња, лисја, инсекти, црви
Статус Вообичаен
Тајванскиот фазан е еден од најинтересно обоените видови фазани поради блескавоста и одсјајот на пердувите кои се со бријантно метално плава боја, црвенкасти нозе и бели делови по должината на грбот. Имаат полов диморфизам, па кај женката пердувите се сиво кафени со жолто виолетови дамки и женката е помала од мажјакот. Живеат на надморка висина од 200 до 2 500 мерти.