октомври 1, 2016

Свинско опашест макаки

Должина 45 – 78 цм
Опаш 13 – 25 цм
Тежина 5 -14  кг
Распространетост Јужна и Источна Азија
Живеалиште Дождовни шуми
Исхрана овошје, семе , лисја , безрбетници
Статус чувствителен
Живее во групи од 2 – 8 единки . Се движи четвороношки по земја и на дрвја ( квадрипедија ). Името го добил по кусиот опаш кој секогаш е кренат и наликува многу на свински опаш. Ги населува непристапните дождовни шуми на Бангладеш . Камбоџа Кина Индонезија Малезија тајланд Виетнаам Индија . Постојат два подвида : Јужен и северен Макаки со свински опаш кои се разликуваат по бојата на крзното .