декември 12, 2016

Сива гуска

Должина 75 – 90 цм
Тежина 3 – 4 кг
Распространетост Европа, Азија
Живеалиште Ливади, бари, мочуришта
Сивата гуска е див предок на питомата гуска. Името го добила по сивите пердуви на телото. Кога еднаш ќе најде сопатник, сивата гуска останува со него до крајот на животот. Мажјаците и женките имаат исти пердуви.