октомври 1, 2016

Пони коњ

Должина 75 – 150 cm
Опаш 80 – 120 cm
Тежина 50 – 150 kg
Распространетост с. Европа
Живеалиште ливади, пасишта
Понито е мал коњ со специфични пропорции и темперамент. Дефиницијата за него е дека тоа е коњ со висина под 150cm. Потекнува од вистинските диви коњи кој со времето бил припитомен за работа. Споредено со обичниот коњ, понито има пропорционално пократки нозе како и погусти грива и опаш. Има повеќе раси на пони коњи. Ги употребуваат за работа и рекреација (јавање).