декември 13, 2016

Паун

Должина 1.8 – 2.3 цм
Тежина 4 – 6 кг
Распространетост Ј. Азија
Живеалиште Шуми
Исхрана Инсекти, плодови, семиња, лисја
Статус Вообичаен
Мажјакот е една од најспектакуларните птици од оваа група, со плава боја на пердувите и долги перја на опашот кој е шират како лепеза. Таа лепеза не е опаш, туку продолжени покривни опашни пердуви. Живее во помали групи од 1 мажјак и 4 – 5 женки. Често се јавуваат со остар и продорен глас.