декември 13, 2016

Ној

Должина 2.1 – 2.8 м
Тежина 100 – 160 кг
Распространетост Африка , Ј. Од Сахара и Ј. Африка
Живеалиште Полупустини и савани
Исхрана Инсекти, плодови, семки, лисја, трева
Статус Вообичаен
Нојот е најголема птица на светот. На нозете има пи два прста, додека сите останати птици имаат по три или четири. Не можат да летаа но трчаат со голема брзина и до 70 км на час и затоа се нарекува уште и птица тркач. Формираат јата сочинети од еден мажјак 4-5 женки и нивните млади. Јајцето на нојот тежи до 1.5 кг. За подмладокот се грижи мажјакот. Нојот никокаш не ја сокрива главата во песок. Но во случај на опасност додека лежи на јајца, го спушта вратот и главата на земја со што станува тешко видлив.