Дознај што се
случува во ЗОО

Новости

Светски ден на желката

Зоолошката градина Скопје во текот на месец мај, направи повеќе активности во однос на едукација, забава и средување на живеалиштата на животните, жители на ЗОО.

Во првата половина на месец мај беа организирани настани по повод: Светскиот ден на птиците преселници и беа одбележани Светските денови на биолошката разновидност и на Националните паркови на 22 мај.

На 23 мај, беше одбележан Светскиот ден на желките World turtle day.

Светски ден на желката

Светски ден на птиците преселници

Беше организирана Ликовна работилница со учениците од Средно уметничко училиште за дизајнирање на ѕидови.

Во рамки на соработката со Продукциската куќа која го изработува веб сајтот за Зоолошката градина DIVISION, беше организиран настан за Климатски промени во рамки на просторот на Дино паркот.

Тековно се уредуваат живеалиштата на животните (бизони, крокодил –надворешно, жирафи, поставување на нови подлоги, подобрување на живеалиштата како и патеките и околните делови).

Светски ден на птиците преселници