декември 13, 2016

Мошусна патка

Должина 66 – 84 цм
Тежина 2 – 4 кг
Распространетост Средна и Јужна Америка
Живеалиште Ливади, бари, мочуришта
Оваа патка има долг опаш, широки крилја и остри панџи на прстите. Возрасниот мажјак има џумка над носните отвори и гола брадавичеста кожа околу очите. И двата пола воопшто не пуштаат глас поради што уште се нарекува и безгласна патка.