декември 13, 2016

Меркат

Должина 25 – 35 цм
Опаш 17 – 25 цм
Тежина 600 – 975 г
Распространетост Ј. Африка
Живеалиште Полупустини, савани
Исхрана Инсекти, корени, змии, јајца
Статус Вообичаен
Живеат во колонии од околу 30 единки. На чело на колонијата е алфа пар кој единствен дава потомство. Живеат во дупки поврзани со тунели кои самите ги копаат. Околу очите имаат црни флеки, а опашката ја користат за рамнотежа кога стојат исправени. Бидејќи се делумно отпорни на отровот од змии и шкорпии лесно тргнуваат во лов на истите.