октомври 1, 2016

Леопард

Должина 90 – 190 цм
Опаш 60 – 110 цм
Тежина 3790 кг
Распространетост Азија и Африка
Живеалиште Тропски шуми планини и полупустини
Исхрана Месојад
Статус Речиси загрозен
Леопардот  живее солитарно , со исклучук во периодот  на парењето. Во однос на својата големина многу се силни и се во состојба својот плен да го однесат односно качат на дрвјата каде го јадат . Телото е покриено со мали црни дамки распоредени во розета . Кај леопардот се јавува меланизам ( генетска промена ) при што се појавува голема количина на црн пигмент меланин кој се наоѓа во кожата . Црните леопарди се познати како црни пантери и кај нив шарите на крзното се многу слабо видливи . Постојат 8 подвидови на леопардот.