октомври 1, 2016

Лама

Должина 0,9 – 2 m
Опаш 24 cm
Тежина 95 – 130 kg
Распространетост Анди, Перу
Живеалиште планини, ливади, шуми
Исхрана растителна
Статус Незагрозен
Имаат долг врат и долги нозе, а куса опашка. Живеат во групи, хареми, составени од еден мажјак и неколку женки. Поради волнестото крзно, месото и кожата, на Андите ги одгледуваат како домашни животни.