декември 13, 2016

Кралска змија

Должина 100 – 200 цм
Размножување Овивопарно
Распространетост Мексико и САД
Живеалиште Шуми, пустини, полупустини, урбани средини
Исхрана Птици, гуштери, жаби, змии
Статус Чест вид
Оваа змија спаѓа во удави. Ја има во повеќе облици во зависност од шарата на телото. Женката положува до 25 јајца а може да достигне старост и повеќе од 25 години.