декември 12, 2016

Коза

Должина 1,2 – 1,6 м
Опаш 15 цм
Тежина 23 – 90 кг
Распространетост З. Азија, Европа
Живеалиште Ливади, планини
Исхрана Растителна
Козата е едно од најстарите припитомени животни. Тоа е многу љубопитно и интелигентно животно. И двата пола имаат рогови, а мажјаците имаат и брада. Во сезона на парење мажјаците се борат за превласт. Се чува за млеко, месо, крзно и кожа.