декември 12, 2016

Камила

Должина 2.2 – 3.4 м
Опаш 50 – 55 цм
Тежина 450 – 550  кг
Распространетост Африка, Азија и Австралија
Живеалиште Пустини и полупустини
Исхрана Растителна
Статус Вообичаен
Едногрбата камила е исчезната во природата и денес ја има како домашно животно. Прилагодена е на пустински начин на живот и при недостаток на вода и храна губи и до 40 % од телесната маса. Грбата на камилата  служи за складирање на резервни масти. Кога е многу жешко телесната температура и се покачува  поради што помалку се поти и може долго да ја сочува водата во телото. Камилите имаат дворедни веѓи и трепавици кои овозможуваат заштита од ситниот пустински песок. Се храни со трнести и солени растителни видови а понекогаш исушени мрши и коски од изумрени животни. Едногрбите камили живеат во мали групи (крда)  од неколку женки со младите и еден мажјак кој ги штити од другите мажјаци со плукање и гризење. Имаат значајно стопанско искористување .