декември 12, 2016

Јастреб глувчар

Должина 50 – 57 цм
Тежина 525 – 100 кг
Распространетост Европа, Азија, и Ј.Африка
Живеалиште Шуми, планини, ливади
Исхрана Мали цицачи, инсекти
Ова е средно голема птица грабливка. Има големи, широки крилја и краток опаш. Карактеристичен е по белите флеки од долната страна на крилјата. Паровите остануваат задно до крајот на животот.