• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Настани во Скопје ЗОО!

Со љубов од Скопје ЗОО за Турција и Сирија

27 февруари

Зоолошката градина организираше забавен настан со хуманитарна домензија насловен “Со љубов од Скопје ЗОО за Турција и Сирија“, на кој присуствува повеќе организации, деца и институции. Собраните средства беа предадени на претставниците на “Црвен крст“ кои на средба во ЗОО, на која се потенцираше хуманата димензија на вакви настани во Зоолошката градина Скопје.