• македонски јазик
  • Shqip
  • English

Настани во Скопје ЗОО!

Меѓународен ден на волкот

13 август

Во 11 часот на 13-ти недела пред живеалиштата на жителите на ЗОО Скопје, волци кои ги има два вида и вкупно со осум единки ( возрасни 6 мали) ќе биде одбележан со едукативен настан Keeper’s talks овој меѓународен ден на ова диво животно кое го има и во нашите природни средини во планините.