декември 12, 2016

Џуџеста Коза

Должина 40 -60 цм
Опаш 7 цм
Тежина 23-40 кг
Распространетост З. Африка
Живеалиште Ливади, планини, шуми
Исхрана Растителна
Џуџестата коза е мала раса од домашната коза. Достигнува висина до 30 – 40 cm. Бојата на крзното варира од бела, сива, кафена до црна. Потекнува од Камерун, од каде е разнесена низ целиот свет. Често ја чуваат како миленик.