декември 13, 2016

Џуџест мармазет

Должина 12 – 15 цм
Опаш 17 – 23 цм
Тежина 100 – 125 г
Распространетост Западна Јужна Америка (горниот дел на Амазон)
Живеалиште Влажни тропски шуми
Исхрана Нектар од плодови, мали инсекти – пајаци
Статус Ниско ризичен
Џуџестиот мармазет е најмал мајмун на светот и склопчен може да застане на човечка дланка. Џуџестите мармазети живеат во групи од 5 – 10 индивидуи а се размножува само еден пар. За младите се грижи таткото на почетокот а покасно помагаат сите членови на групата носејќи ги младите на грбот. Се разликува од другите мармазети по начинот на исхрана, мармазетот копа дупки на кората на дрвјата и ја шмука смолата која е дел од неговата исхрана. Има долг животен век за така мал цицач и живее до 12 години.