декември 13, 2016

Домашна кокошка

Должина 20 – 48 цм
Тежина 1.2 – 2 кг
Распространетост Европа, Азија, Америка, Африка
Живеалиште Ливади, шуми
Исхрана Семиња, треви, инсекти
Статус Вообичаен
Кокошката е најчестото домашно животно. Се смета дека потекнува од југоисточна Азија, од дивата кокошка. Со припитомувањето е распространета низ целиот свет. Има изразен полов диморфизам. Мажјаците се разликуваат од женките по долгиот опаш и изразените бои на пердувите. Со кукурикањето петелот звучно ја обележува сопствената територија. Денес постојат повеќе од 180 познати раси на кокошки.