декември 12, 2016

Домашна гуска

Должина 75 – 90 цм
Тежина 4 – 6 кг
Распространетост Европа, Азија, Америка
Живеалиште Ливади, бари, мочуришта
Потекнува од сивата гуска. Живее во јата, а во сезона на парање се формираат парови. Мажјаците и женките имаат иста боја на пердуви. Се одгледува заради месо, јајца и пердуви.