декември 13, 2016

Домашен зајак

Должина 25 – 45 цм
Тежина 1.2 – 2.2 кг
Распространетост Европа, Азија
Живеалиште Ливади, шуми
Исхрана Растителна
Статус Вообичаен
Потекнува од Југоисточна Европа од каде е распространет низ целиот свет. Има четири остри заби-секачи кои постојано растат, долги задни нозе и краток опаш. Бојата на крзното варира од бела – албино, сива двобојна до црна. Денес постојат различни раси на домашниот зајак и повежето ги чуваат како домашни миленици.