декември 13, 2016

Црвеношиест валаби

Должина 92 – 100 цм
Тежина 13 -18.5 кг
Опаш 60 – 90 цм
Распространетост Австралија , Тасманија
Живеалиште Шуми
Исхрана Растенија, лисја, плодови
Статус Вообичаен
Името го добиле по црвеникавата боја на крзното околу вратот и рамениците. Во Тасманија подвидот е познат под името Бентов валаби. Живеат сами или во мали групи. Активни се  ноќе, додека дење се одмараат во густата вегетација. Мајката малечкото го носи околу еден месец и раѓа едно младо кое престојува во торбата додека потполно не се развие. При топло време телесната температура ја намалуваат лижејќи ги шепите и подлактиците.