декември 13, 2016

Бисерка

Должина 53 – 58 цм
Тежина 1 – 1.5 кг
Распространетост Африка
Живеалиште Ливади
Исхрана Семиња, листови, инсекти, мекотели
Статус Вообичаен
Највпечатлива карактеристика им е коскениот израсток на врвот од главата кој потсеќа на рог. Телото е покриено со густи, сиво-црни пердуви со бели пеги. Кожата на вратот и главата е гола, обоена со јаки бои (сина, црвена, кафена). Прават јата сочинети од 20 – 30 единки.