декември 12, 2016

Белоглав стрвинар

Должина 90 – 100 цм
Тежина 48 кг
Распространетост Европа, Азија, Африка
Живеалиште Клисури со слаба вегетација
Исхрана Мрши ( изумрени животни )
Статус Вообичаен
Овој “чистач” припаѓа на групата од седум видови кои имаат долг врат  покриен со ситни пердуви, што му овозможува да влезе длабоко во мршата. Живее во големи групи  а се гнезди во парови кои остануваат заедно до крајот на животот. Прават гнезда на високи и тешко пристапни планински литици. Мажјакот и женката наизменично се менуваат во носење храна и и лежење на јајцата. Во Р. Македонија Белоглавиот стрвинар е заштитен со закон поради намалување на неговит број во природата.