октомври 1, 2016

Волк

Должина 100 – 150 цм
Опаш 30 – 60  цм
Тежина 15 – 65  кг
Распространетост Шуми , планини  тундри
Живеалиште Тропски шуми и савани
Исхрана Месојад
Статус Вообичаен
Волкот е социјано животно  . Живее во семејства или чопори  каде доминираат алфа мажјак и алфа женка . За да го објават своето присуство  и за да јаозначат и бранат својата територија , волците вијат . Виењето може понекогаш да се слушне и на одадалеченост на 10 километри . Волкот или Европскиот волк го има кај нас .