декември 12, 2016

Тар

Должина 0,9 – 1,4 м
Опаш 9 – 12 цм
Тежина 50 – 100 кг
Распространетост Ј. Азија
Живеалиште Шуми, ланини
Исхрана Растителна
Статус Чувствителен
Има силни нозе и голема бушава грива на вратот и рамењата кој се спушта се до “колената“. Роговите се странично сплескани, кои кај мажјаците се подолги и може да достигнат до 40 cm должина. Живее во стада од 15 – 80 членови. Постарите мажјаци живеат самечки живот.