Сребрен фазан

Сребрен  фазан  (Lophura nycthemera)


Должина: 120 – 125 cm
Тежина: 2.5– 3 kg
Распространетост:  и. Кина 
Живеалиште:  планини, шуми
Исхрана: семиња, лисја, инсекти, црви
IUCN статус: вообичаен (LC)

Сребрениот фазан е карактеристичен по црно-белата боја на пердувите по целото тело  . Главата и нозете му  се црвени .
Имаат изразен полов диморфизам,  мажјакот е покрупен и видлива  е должината на опашката која достигнува  до 75 цм  , женката е помала и е со кафеавкасата боја на пердуви  
Живеат во јата сочинети од  2-3 мажјаци и 4 – 6  женки, на надморска височина до  2000m.