Домашна гуска   (Anser anser domesticus)


Должина: 75 – 90 cm
Тежина: 4 – 6 kg
Распространетост: Европа, Азија,Америка
Живеалиште: ливади, бари, мочуришта 

Потекнува од сивата гуска. Живее во јата, а во сезона на парање се формираат парови. 
Мажјаците и женките имаат иста боја на пердуви.
Се одгледува заради месо, јајца и пердуви.