август 22, 2016

Сиаманг

Должина 90 цм
Опаш нема
Тежина 10 – 15 кг
Распространетост Југо-Источна Азија  (Малезија , Тајланд, Суматра)
Живеалиште Шуми и планински предели
Исхрана Листови ,овошни плодови, мали инсекти
Статус Ниско ризичен
Сиаманг спаѓа во групата на човеколики мајмуни и е најкрупен мајмун од фамилијата Гибони . Карактеристичен е по тоа што два прста на секоја дланка се споени меѓу себе , гласното врескање и јаките  фамилјарни врски . Женката е доминатна а мажјакот ( кој е покрупен ) и  младите (најчесто 1-2) секогаш се во нејзина близина. Територијата на распространување на една фамилија изнесува до 50 хектари и секогаш ја бранат со помош на гласното врескање . Еластичната темносива кожа на грлото може да се надуе (до големина на цитрон)   и служи како резонатор за појачување на гласот.