Ној

Ној (Struthio camelus )


Должина: 2.1 – 2.8 м  
Тежина : 100 – 160  кг    
Распространетост: Африка , ј. Од Сахара и ј. Африка    
Живеалиште:  Полупустини и савани 
Исхрана: инсекти , плодови , семки , лисја ,трева  
Статус  вообичаен 

Нојот е најголема птица на светот . На нозете има пи два прста , додека сите останати птици имаат по три или четири. Не можат да летаа но трчаат со голема брзина и до 70 км на час и затоа се нарекува уште и птица тркач ,  Формираат јата сочинети од еден мажјак 4-5 женки и нивните млади . Јајцето на нојот тежи до 1.5 кг . За подмладокот се грижи мажјакот . Нојот никокаш не  ја сокрива главата во песок ! Но во случај на опасност  додека лежи на јајца , го спушта вратот и главата на земја со што станува тешко видлив .