декември 13, 2016

Морско прасе

Должина 15 – 35 цм
Тежина 400 – 500 г
Распространетост Ј. Америка
Живеалиште Планини, ливади, полиња
Исхрана Семиња, лисја, трева, кора од дрва, цветови
Статус Чест вид
Морското прасе е вид на глодар кој каки и сите глодари ги карактеризира пар на широки остри длетовидни заби од типот на секачи кои се цврсто всадени во двете вилици и се користат за гризење (глодање на вегетација). Како и оостанатите видови од овој род морското прасе не сака ногу водени површини а името  морско овој глодач го добил поради тоа што бил пренесен од Ј. Америка во Европа во 16 век преку море односно со бродовите кои пловеле кон Европа . Денес често луѓето го го чуваат дома како домашно милениче.