декември 13, 2016

Мексиканска тарантула

Должина 14 – 17 цм
Размножување Овивопарно
Распространетост Мексико
Живеалиште Пустини, полупустини и суви шуми
Исхрана Инсекти, жаби и глувци
Статус Чест вид
Овој пајак е карактеристичен по портокалово-црната комбинација на боја на телото и нозете. Женките од овој вид може да достигнат старост и повеке од дест години.