август 22, 2016

Лемур

Должина 38-45 цм
Опаш 55-62 цм
Тежина 3,5 кг
Распространетост Мадагаскар
Живеалиште Суви и отворени предели, шуми
Исхрана Растителна (плодови, листови, цветови)
Статус Загрозен вид
Прстеноопашест лемур или ката (науч. Lemur catta) — најпознат вид од семејството на лемурите (Lemuridae) и единствен член на родот лемур (Lemur). Му припаѓа на подредот влажноносни (Strepsirrhini) од редот на приматите. На малгашки, животното се нарекува маќ или маки (maky).