Јастреб глувчар

Јастреб глувчар   (Buteo buteo)


Должина: 50 – 57 cm
Тежина: 525 – 100 g
Распространетост: Европа, Азија, и.и ј.Африка
Живеалиште: шуми, планини, ливади
Исхрана: мали цицачи, инсекти

Ова е средно голема птица грабливка. Има големи, широки крилја и краток опаш. Карактеристичен е по белите флеки од долната страна на крилјата.
Паровите остануваат задно до крајот на животот.