Бисерка

Бисерка   (Numida meleagris)


Должина: 53 – 58 
Тежина: 1 – 1,5
Распространетост: Африка
Живеалиште: ливади
Исхрана: семиња, листови, инсекти, мекотели
IUCN cтатус: вообичаен (LC)

Највпечатлива карактеристика им е коскениот израсток на врвот од главата кој потсеќа на рог. 
Телото е покриено со густи, сиво-црни пердуви со бели пеги. Кожата на вратот и главата е гола, обоена со јаки бои (сина, црвена, кафена). 
Прават јата сочинети од 20 – 30 единки.