декември 12, 2016

Берберска овца

Должина 1.3 – 1.7 м
Опаш 40 – 145 кг
Тежина 60 – 90 цм
Распространетост Северна  Африка
Живеалиште Планини, пустини
Исхрана Растителна
Статус Чувствителен
Берберската овца или аоудад или гривеста овца е единствена африканска дива овца. Поблиска е до фамилијата на козите и не е вистинска овца. Долгата грива на грлото, градите и горниот дел на предните нозе како и српестите рогови се поизразени кај мажјаците. Живее во стада со цели фамилии  на надморска височина од 3500 м.