Зеленокрила Ара

Зеленокрила Ара (Ara chloroptera)


Должина:  90 цм 
Тежина: до 100  грама 
Распространетост: Северен дел на ј. Америка 
Живеалиште: Шуми 
Исхрана: семиња, плодови  
IUCN cтатус: вообичаен (LC)

Позната е и како црвено-зелена ара . Има делумно црвени пердуви светло-син грб и син опаш. Крилата се сини со темно-зелени горни покривни пердуви . Живеат во парови кои остануваат заедно до крајот на животот . Прават гнезда во дупки од дрвјата или во пукнатините од карпите .