октомври 1, 2016

Американски бизон

Должина 210 – 305 цм
Опаш 30 – 60 цм
Тежина 350 – 1000 кг
Распространетост Северна Америка
Живеалиште Шуми , планини и отворени станишта
Исхрана Растителна
Статус Вообичаен
Американскиот Бизон е познат уште како амерички бивол и може да достигне висина и до 2 метри. И покрај неговата големина може да трча и до 60 км на час. Има добро развиен осет за мирис  и слух и лесно може да ја осети опасноста. Поголемиот дел од денот бизоните го поминуваат во пасење и брстење и повремено лежење со преживување . Возрасните женки живеат во групи со младите каде има хиерархија на доминантна женка .Мажјаците живеат сами а со женките се спојуваат за време на периодот за парење . Поради комерцијалното изловување исчезнале во дивината и сега ги има само во националните паркови во с. Америка.