декември 18, 2017

Зоо Скопје – Финансиски Извештај

Во прилог можете да го погледнете финансискиот извештај на Зоо Скопје.

Биланс на состојба 510

Биланс на состојба 603

Биланс на состојба 787-18

Биланс на состојба 903-12

Посебни податоци 787-18

Приходи и расходи 510

Приходи и расходи 603

Приходи и расходи 787-18

Приходи и расходи 903-12

СПД-603

Структура 510

Структура 787-18

Структура 903-12